YKSEYS r.y.

 

Yhdistyksen nimi ja
kotipaikka

Tarkoitus ja toiminnan
laatu

Jäsenet

Jäsenen eroaminen ja
erottaminen

Liittymis- ja jäsenmaksu

Hallitus

Yhdistyksen nimen
kirjoittaminen

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokousten
koollekutsuminen

Vuosikokous

Sääntöjen muuttaminen ja
yhdistyksen purkaminen

Muut asiat

Etusivulle

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

13. Muut asiat

Muilta osin noudatetaan yhdistyslaissa määriteltyjä sääntöjä.

 

 

YHTEYSTIEDOT

Yhdistyksen osoite: Ykseys r.y., Suvirannantie 244, 07190 HALKIA
Email: harry.tuominen(a)kolumbus.fi ja lea.tikkala(a)kolumbus.fi

Yhdistyksen pankkitili: FI7055060020075386 ja BIC: OKOYFIHH

Vuoden 2012 jäsenmaksu on  30 €

Puheenjohtaja Harry Tuominen puh. 0400-931 452

Varapuheenjohtaja Lea Tikkala puh. 0400-594 051

Sihteeri Tuula Laatikainen