YKSEYS r.y.

 

Yhdistyksen nimi ja
kotipaikka

Tarkoitus ja toiminnan
laatu

Jäsenet

Jäsenen eroaminen ja
erottaminen

Liittymis- ja jäsenmaksu

Hallitus

Yhdistyksen nimen
kirjoittaminen

Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokousten
koollekutsuminen

Vuosikokous

Sääntöjen muuttaminen ja
yhdistyksen purkaminen

Muut asiat

Yhteystiedot

Etusivulle

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Ykseys r.y. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena on koko maa. Yhdistys on puoluepoliittisesti, uskonnollisesti ja ideologisesti sitoutumaton.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on laajentaa yleistä tietoutta ihmisen henkisestä rakenteesta ja sitä kautta lisätä heidän hyvinvointiaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää opintopiirejä, tiedotus- ja luentotilaisuuksia, keskusteluja, ryhmäistuntoja, edistää yksityisten henkilöiden yhteistyötä, harjoittaa alansa julkaisutoimintaa esimerkiksi henkisen tiedon ja ajankohtaisten tapahtumien tiedottamiseksi sekä pyrkii muillakin vastaavilla tavoilla edistämään yhdistyksen tarkoitusperiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia sekä testamentteja, hallinnoida ja omistaa kiinteistöjä. Lisäksi asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö ja oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus ja jäsenyys alkaa hyväksymishetkellä.

Yhdistys voi kutsua toimintaansa ansiokkaasti vaikuttaneita henkilöitä kunniajäseniksi, joilla ei ole liittymis- eikä jäsenmaksua.